Nasi przedstawiciele

Stanisław Wieczorek
Radny Rady Powiatu - okręg nr 1

Funkcje w Radzie Powiatu: członek Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska.

Urodził się w 1952 roku. Mieszka w Miasteczku Śląskim. Z wykształcenia jest ekonomistą – ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym. Jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci.

Był jednym z inicjatorów przywrócenia praw miejskich Miasteczku Śląskiemu i jako pierwszy Burmistrz, po powrocie miasta na administracyjną mapą Polski, tworzył struktury organizacyjne urzędu miasta (remont budynku, zatrudnienie kadry urzędniczej oraz wyodrębnienie poszczególnych wydziałów). W 1995 roku Urząd Gminny w Miasteczku Śląskim został wyróżniony jako jedyny w ówczesnym województwie katowickim budynek bez barier architektonicznych.

W wolnych chwilach oddaje się moim pasjom, którymi są: jazda na rowerze, modelarstwo, praca przy domu i zabawa z wnukami. Z kolarstwem jest związany jego największy prywatny sukces sportowy – jest zwycięzcą wyścigu rowerowego Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów – Brenna 1998. 
© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry