Nasi przedstawiciele

Eugeniusz Gwóźdź
Wójt Gminy Tworóg

Ma 42 lata i od urodzenia mieszka w Gminie Tworóg. Jest żonaty i ma dwóch synów. Ukończył Politechnikę Częstochowską na Wydziale Inżynierii Środowiska i Budownictwa oraz Zarządzania w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi. Od 8 lat jest Wójtem Gminy Tworóg i Członkiem Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. W latach 1997 – 2006 pracował w Gminie Krupski Młyn. W latach 1998-2002 był przewodniczącym komisji rozwoju Rady Gminy Tworóg. Zarządzana przez niego Gmina Tworóg stale się rozwija, mając jednocześnie jeden z najniższych w Powiecie i Województwie Śląskim wskaźnik zadłużenia (około 13%). Zostało to zauważone i uznane poprzez wyróżnienie Gminy certyfikatem Euro-Gmina 2014. 

Poprzednia kadencja to szereg inwestycji i przedsięwzięć, które mogły zostać zrealizowane tylko poprzez wykorzystanie środków pozabudżetowych w tym unijnych takich jak; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach, którego dokończono kanalizację w Brynku, wykonano chodniki w Brynku i Hanusku, przeprowadzono rewitalizację obiektu Urzędu Gminy wraz z obejściem i oświetleniem, wyremontowano Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, dokończono budowę Gminnej Sali Gimnastycznej w Boruszowicach, a także wyremontowano świetlice w Mikołesce i w poszczególnych OSP (Wojska, Tworóg, Połomia). Również z tych środków zmodernizowano place zabaw między innymi w Boruszowicach i w ośrodku Brzeźnica. Ponadto korzystając z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPOWSL) dokończono budowę kanalizacji w Tworogu i rozpoczęto budowę kanalizacji w Brynku oraz wybudowano szerokopasmowy internet bezprzewodowy, na bazie którego będziemy mogli zrealizować monitoring gminy oraz wykorzystywać go dla wiele innych ważnych celów. Także wybudowano drogi i chodniki przy zaangażowaniu środków Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych „schetynówki” oraz Usuwania Skutków Powodzi – łącznie utwardzono ponad 20 dróg w czasie 2 kadencji.  Przy zaangażowaniu środków zewnętrznych wybudowano kompleks boisk ORLIK 2014 oraz kompleksowo wyremontowano Przedszkole w Tworogu (środki PROW i WFOŚiGW). Dofinansowano budowę 52 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy oraz wykonano kilka oczyszczalni przy budynkach użyteczności publicznej (OSP Świniowice, OSP Wojska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce – 2 szt.). Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) uzyskano dofinansowanie  na projekty związane z oświatą i pomocą społeczną w naszej gminie – łącznie 7 projektów na kwotę około 2 mln. zł. Zorganizowano wiele imprez kulturalnych korzystając ze środków unijnych – między innymi Dni Tworoga, Dożynki, Minieuro 2012, Święto Chleba w Świniowicach, wyposażono 60 rodzin w sprzęt komputerowy itp. Gmina zdobyła 1 miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich w Akademii Inspire odbierając nagrodę tj. wykonanie gminnego geoportalu. Wykaz inwestycji i pozostałych przedsięwzięć środków zewnętrznych został zamieszczony na str. www.tworog.pl.

Gmina Tworóg znalazła się w grupie stanowiących 13% najlepiej rozwijających się gmin w Polsce, którą Fundacja Gospodarcza Euro-Partner wraz z Patronami Honorowymi tj. Ministerstwem Gospodarki, Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem Sekułą i Wojewodą Śląskim Piotrem Litwą uhonorowali Gminę Tworóg statuetką EURO-GMINA 2014 w dniu 24.10.2014 r., która jest nagrodą dla wójta, ale również dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, radnych a także Mieszkańców Gminy.

© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry