Nasi przedstawiciele

Jolanta Tuszyńska
Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia w zakresie Zarządzania Oświatą - Śląska w Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. Od 1990 roku prowadziła własną działalność gospodarczą, a w latach 2001 - 2006 pracowała w Urzędzie Statystycznym w Katowicach. 

Zaangażowana w życie lokalnej społeczności. W latach 2002 - 2006 była radną Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Od 2006 roku pracuje na stanowisku zastępcy burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Odpowiada za kwestie społeczne, edukację i ochronę środowiska. 
 
Od 25 lat jest żoną Antoniego. Mama dwójki dzieci - Michała i Katarzyny. W wolnych chwilach lubi zajmować się domowym ogrodem. Bardzo lubi również grać w brydża. Interesuje się literaturą piękną. Czasami lubi także sięgnąć po dobrą... "babską" książkę. 
 
© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry