Nasi przedstawiciele

Piotr Skrabaczewski
Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych

Od  ponad ośmiu lat jest zastępcą Burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych. Nadzoruje w Urzędzie Miejskim kwestie związane z inwestycjami i remontami, architekturą, nieruchomościami i planowaniem przestrzennym, a także bieżące utrzymanie miasta (czystość, utrzymanie dróg, komunikacja, zasoby komunalne). "W ostatnich latach miasto zrealizowało budżet inwestycyjny o wartości ponad 400 mln zł. Efektem jest nowa oczyszczalnia ścieków wraz siecią kanalizacyjną, odnowienie starówki, remont obiektów kulturalnych, nowoczesne boiska przyszkolne i hala sportowa, nowy dworzec autobusowy wraz nowoczesnymi autobusami. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków europejskich Tarnowskie Góry dokonały imponującego skoku" - podkreśla.

Ma 54 lata. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Ukończył intensywny trening menadżerski, a następnie studia MBA. Zna angielski i niemiecki.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menadżerskie, które zdobył w tarnogórskich firmach tj. TAGOR (stanowiska zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-handlowych) i Chemet (zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, a następnie zastępca dyrektora ds. marketingu i rozwoju firmy). Posiada również doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy.


© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry