Nasi przedstawiciele

Stanisław Beśka
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 4

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Kultury i Sportu.

Urodził się w 1956 r. i od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Lasowice. Z wykształcenia jest magistrem historii – absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Blisko 30 lat pracował jako nauczyciel i dyrektor w I L.O. im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Jego żona również jest nauczycielem - pracuje w SP nr 5 w Tarnowskich Górach – Lasowicach. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci, trzech synów i dwie córki. Hobby rodzinne to muzyka i sport. 

Udziela się społecznie. Działał aktywnie przy tworzeniu Towarzystwa Sportowego Iskra Lasowice, Chóru Harmonia w Lasowicach i świetlicy dzielnicowej w Lasowicach. Jest członkiem rady parafialnej przy Kościele św. Katarzyny w Lasowicach.
 
Przez wiele lat był radnym Miasta Tarnowskie Góry, a w latach 1995-2002 zastępcą burmistrza miasta ds. oświaty, kultury, sportu, turystyki i opieki społecznej. W obecnej kadencji pracuje jako przewodniczący Komisji ds. Edukacji.

 

© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry