Nasi przedstawiciele

Beata Piegza
Radna Rady Miejskiej - okręg nr 5

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Kultury i Sportu.

Urodziła się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza oraz drugi kierunek - Zarządzanie w oświacie. Od 28 lat pracuje w Szkole Podstawowej nr 5 w Lasowicach, jako nauczyciel i pedagog.

Od lat aktywnie działa społecznie. Od 1994 roku nieprzerwanie pracuje w Radzie Dzielnicy Lasowice, w tym od trzech kadencji w Zarządzie Dzielnicy. Była współautorką reaktywacji dzielnicowego Chóru "Harmonia" w 1997 roku i od tego czasu jest aktywną chórzystką oraz pracuje w zarządzie chóru. Wspólnie z druhami i druhnami koncertuje i bierze udział w przeglądach pieśni chóralnej. Ponadto pracuje społecznie w Zarządzie Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, który koordynuje działania 18 chórów, 5 orkiestr, 3 zespołów ludowych i jednego zespołu dziecięcego z naszego regionu. Współpracuje również z Fundacją na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, która organizuje programy profilaktyki zdrowotnej i wyjazdy dla dzieci na zielone szkoły i kolonie. Uczestniczyła także w reaktywacji Towarzystwa Sportowego Iskra Lasowice, a następnie pracowała w jego zarządzie.

© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry