Nasi przedstawiciele

Józef Harwig
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 10

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Budżetowej.

Od urodzenia mieszka w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Repty. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym. Pracował jako maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych w PKP, następnie w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłowych, jako konstruktor w Dziale Energetyki Jądrowej. Od 1982 roku do dnia dzisiejszego prowadzi działalność gospodarczą.

Od wielu lat zajmuje się działalnością społeczną. Jest radnym Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach (trzecia kadencja) oraz Przewodniczącym Rady Dzielnicy Repty (trzy kadencje). Był również prezesem klubu sportowego Zgoda Repty, a także inicjatorem budowy nowej kanalizacji w dzielnicy, remontu boiska sportowego wraz z szatnią.

 

 
© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry