Nasi przedstawiciele

Tadeusz Stasiak
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 13

Funkcje w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Komisji ds. Praworządności i Bezpieczeństwa, członek Komisji Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich.

Ma 28 lat. Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Z zawodu jest radcą prawnym – studia prawnicze skończył na Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi własną kancelarię prawną w Tarnowskich Górach.

Od kilku lat aktywnie działa społecznie. Jest przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Stare Tarnowice, co uważa za znakomitą szkołę samorządu na jego najniższym szczeblu. Rada Dzielnicy za czasów jego kadencji (2011-2015) angażuje się w organizację wielu akcji społecznych, takich jak: wyprawki dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 15, kurs pierwszej pomocy w Gimnazjum nr 4, turnieje hokeja na trawie i szachów, graffiti przy gimnazjum. Wspiera też organizacje emerytów oraz organizuje konkursy dla Działkowców Starych Tarnowic: „Najpiękniejsza Działka” i  „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy”. Priorytetowym projektem kierowanej przez niego Rady Dzielnicy jest zorganizowanie przyjaznego mieszkańcom Starych Tarnowic terenu rekreacyjnego na niezagospodarowanym dotychczas placu pomiędzy D.K. Jubilat a blokami Morcinka 15-17. W roku 2014 realizowany jest pierwszy etap tego projektu – budowa placu zabaw. Następne będą parkingi i boiska. Docelowo powstanie tam duży park dla mieszkańców całej dzielnicy. 
© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry