Nasi przedstawiciele

Józef Sienicki
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 14

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Praworządności i Bezpieczeństwa, członek Komisji Budżetowej.

Urodził się w 1945 roku na Podkarpaciu. Jest mieszkańcem miasta Tarnowskie Góry od 1974 roku. Mieszka w dzielnicy Stare Tarnowice, na ul. Włoskiej. Z wykształcenia jest mgr inż. elektromechanikiem. Ukończył Oficerską Szkołę Uzbrojenia w Olsztynie oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie.

Od 1966 do 1989 roku był żołnierzem zawodowym i pełnił służbę na stanowiskach technicznych w jednostkach artylerii na ul. Opolskiej oraz w przedstawicielstwie wojskowym w FSR i LG „FASER”. Odszedł z wojska w stopniu ppłk w 1989 roku. 

Mieszka z żoną Ireną, z którą miał jednego syna Marka, który w 1992 roku zginął tragicznie. Ma po nim 23 letniego wnuka, który jest studentem w Krakowie. 

Jest radnym Rady Dzielnicy Stare Tarnowice od 2003 roku. W latach 2006 – 2010 był Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy. Wraz z Radą Dzielnicy udało mu się przy finansowaniu miasta zrealizować szereg ważnych projektów takich jak: budowa boiska do hokeja na trawie przy Gimnazjum nr 4 oraz reaktywacja TS Tarnowiczanka wraz z odbudową boiska. Zainicjował także organizację corocznego konkursu na najładniejszy rodzinny ogród działkowy. W tym roku odbyła się już siódma edycja tego konkursu.
 
Pełni kilka funkcji społecznych. Jest Prezesem Tarnogórskiego Koła Związku Żołnierzy WP, oraz Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego TS TARNOWICZANKA, członkiem Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także wiceprezesem wspólnoty mieszkaniowej. 
 

 

© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry