Nasi przedstawiciele

Kazimierz Mańka
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 19

Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska, członek Komisji Rewizyjnej.

Urodził się w Tarnowskich Górach. Tutaj mieszka i pracuje w Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Kanalizacyjnym, poprzednio w PKP. Posiada doświadczenie w pracy w samorządzie. W latach 1995 – 1998 był Delegatem Gminy Tarnowskie Góry do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, gdzie uczestniczył w pracach Komisji Integracji Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska prowadząc, jako Przewodniczący, Podkomisję Gospodarki Wodnej.

Posiada merytoryczne przygotowanie w zakresie finansów publicznych i funkcjonowania samorządu terytorialnego, funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz systemów zarządzania wg norm ISO. W latach 1995 – 1998 był Radnym Miejskim, a także nieetatowym członkiem Zarządu Miasta. Będąc radnym przyczynił się do rozpoczęcia i zakończenia procesu gazyfikacji oraz rozpoczęcia prac projektowych budowy kanalizacji na Osiedlu Kolejarza. Zabiegał o budowę hali targowej, co zostało zrealizowane.

W wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom i zainteresowaniom, którymi są sport oraz pielęgnacja ogrodu.

 
© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry