Nasi przedstawiciele

Robert Mrozek
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 20

 
Funkcje w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich, członek Komisji ds. Edukacji, członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 

Ma 27 lat. Urodził się w Tarnowskich Górach, gdzie mieszka, działa społecznie i pracuje. Ukończył studia na wydziale pedagogicznym, na kierunkach: resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. 

W 2010 roku był najmłodszym kandydatem do Rady Powiatu. Od 2011 roku prowadzi własną działalność gospodarczą - sklep komputerowy BLU-VISION.PL. Firma ta, oprócz sprzedaży sprzętu, świadczy szereg usług w zakresie informatyki i nowych technologii. Jako przedsiębiorca stara się przenosić zdobytą wiedzę i doświadczenie na płaszczyznę społeczną. Zaangażował się w zbiórkę podpisów przeciwko podpisaniu przez Polskę umowy ACTA oraz koordynował zbiórkę podpisów na rzecz wprowadzenia w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych.  Pod koniec 2010 roku zorganizował cykl spotkań w sali bankietowej Pubu Bastion - "Filmowe wtorki w Bastionie". W 2012 roku został członkiem zespołu partycypacyjnego programu budowy marki miasta Tarnowskie Góry. 
 
Od 2014 roku pełni funkcję redaktora naczelnego lokalnej gazety. W styczniu tego samego roku współorganizował ogólnopolski turniej gier komputerowych "LAN Tarnowskie Góry". W lutym natomiast, wspólnie z Tarnogórskim Centrum Kultury, Kinem Olbrzym oraz "Mobilną Mamą" zorganizował i poprowadził Dzień Bezpiecznego Internetu - „Razem tworzymy lepszy Internet”. W połowie 2014 roku, wspólnie z przyjaciółmi zainicjował grupę nieformalną "Tarnogórska Rodzinka.pl", która organizować będzie warsztaty, prelekcje wspomagające rozwój kulturalny i edukację dzieci. 
 
Podczas ostatnich wyborów samorządowych (16 listopada 2014 roku), zdobył mandat radnego, otrzymując 239 głosów. Jest najmłodszym przedstawicielem w Rady Miejskiej. Jako radny pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju, Promocji Miasta i Funduszy Europejskich (K ds. RPMiFE). Jestem również członkiem Komisji ds. Edukacji (K ds. E) oraz Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych (K ds. RZiSS).
 
Z końcem kwietnia 2015 roku został wybrany na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach.
 
Interesuje się samorządem, nowymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami nauczania. Jedną z jego głównych pasji jest kinematografia. Od kilku lat, każdy urlop spędza na obozach z dziećmi i młodzieżą, zielonych szkołach, gdzie rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i spełnia się jako pedagog. 
 
Zaprasza do zapoznania się szczegółowo z programem, znajdującym się na stronie internetowej: www.robert-mrozek.pl oraz do zachęca do czytania bloga.
 
Dyżur Radnego:
ul. Piastowska 7, Sklep komputerowy BLU-VISION.PL
- drugi i ostatni czwartek każdego m-ca 
od godz.18:00 do 18:30
(w zależności od ilości zainteresowanych osób, czas pełnienia dyżuru zostanie wydłużony)

 

© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry