Nasi przedstawiciele

Ewald Opuchlik
Radny Rady Miejskiej - okręg nr 7

Funkcje w Radzie Miejskiej:  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji ds. Komunalizacji Mienia. 

Z Tarnowskimi Górami związany jest od ponad 50 lat. Był wieloletnim pracownikiem Zakładu Urządzeń Komputerowych w Zabrzu na stanowisku Kierownika Pracowni Projektowej. W tym okresie współpracował z przedsiębiorstwami z Niemiec, Holandii oraz Ukrainy. W tarnogórskim samorządzie działa od 1994 roku, jako współzałożyciel Rady Dzielnicy Osada Jana i jej przewodniczący do dnia dzisiejszego, a także radny miejski od dwóch kadencji.

Od chwili powstania Rady Dzielnicy współpracuje ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarek". Rzetelna praca zaowocowała sukcesywnym podnoszeniem standardu życia mieszkańców. Dużym osiągnięciem jest ocieplenie wszystkich budynków czterokondygnacyjnych.

Jego zaangażowanie w sprawy spółdzielców zostało docenione wyróżnieniem Ministra Infrastruktury - najaktywniejszy samorządowiec współpracujący ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Województwie Śląskim. Pracuje także na rzecz emerytów mieszkujących w swojej dzielnicy (i nie tylko). W dowód uznania odznaczony został złotymi medalami „Zasłużony dla emerytów” i „Spółdzielca”.

 

 

© Inicjatywa obywatelska powiatu tarnogórskiego
Strona finansowana ze środków KW Inicjatywa Obywatelska
projekt i wykonanie: Reklama Tarnowskie Góry